Светло място за добри логопедични практики.

Част от проблемите, по които ние работим

Ние предлагаме широка палитра от терапевтични подходи с цел превенция или при констатирани проблеми в говорното, езиково и комуникативно развитие.

Късно проговаряне

Забавено или специфично езиково – говорно развитие – изолирано или като част от клиничната картина на дадено нарушение.

Аутистичен спектър

Голяма група от нарушения на развитието с основни затруднения в комуникацията, социалните умения и интеракциите.

Диспраксия

Нарушение на моторното планиране, при което са засегнати възможностите за плавно и автоматизирано изпълнение на серия от движения с определена цел.

Обучителни трудности

Затруднения в усвояването на процесите на четене, писане и смятане.

Кои сме ние

Логопедичен кабинет за консултативна и терапевтична дейност „Светулките“.
За нас работата с деца е мисия, отговорност и призвание.

Играта е най-прекият път към сърцето на детето, а родителите му са най-добрите ни партньори.

Няма дете, което да не иска да общува, но има такива, които не са намерили своя начин на изразяване.

Нашата цел е да намерим и развием тези изразни средства, които в най-голяма степен отговарят на изискванията и потребностите на семейната и социалната среда, в които всички да се чувстват пълноправни и активни участници.

Нашият екип

Екипът на логопедичен кабинет за консултативна и терапевтична дейност „Светулките“ е съставен от магистри логопеди с дългогодишен опит в работата с деца от ранна детска до училищна възраст.
Uploaded image

Милена Макавеева

Управител, Логопед
Логопед и управител на Логопедичен кабинет за консултативна и терапевтична дейност „Светулките“. Извършва диагностична и терапевтична работа с деца от ранна възраст. Виж повече
Uploaded image

Албена Коларова

Логопед
С интереси в терапията на нарушенията в писането, четенето и зрително-моторната координация, превенцията и терапията на говорни и езикови дефицити при деца в ранна възраст, работата с нарушения в артикулацията при деца и възрастни. Вижте повече…
Uploaded image

Симона Миланова

Логопед
С интереси в превенцията на езиковото и говорно изоставане в ранно детство, работата с нарушения от аутистичния спектър, особености в сензорната интеграция и психомоторно развитие. Вижте повече…

Безплатни консултации

Логопедичен кабинет за консултативна и терапевтична дейност „Светулките“ Ви кани да запишете своя час за консултация с логопед по проблеми на детското езиково и говорно развитие през месец юли 2018г., между датите 2-ри и 6-ти включително , което ще бъде безплатно в рамките на тези пет дни.

Полезно за пациентите

Може да прочетете всичко, което е полезно за пациентите и техните родители.

Изпратете запитване сега

Facebook