puzzle

Консултации

Логопедичен кабинет „Светулките“ Ви кани да запишете своя час за консултация с логопед по проблеми на детското езиково и говорно развитие през месец март 2020 година, който ще бъде безплатен в рамките на 2 до 7 март  включително. Консултациите ще се правят в рамките „Логопед с добро сърце“.

  • 0-3 години: по повод особености в храненето, особености в развитието на говорните, езикови и комуникативни умения, психомоторно и сензорно развитие;
  • 3-5 години: особености в говорното, езиково и комуникативно развитие – изолирано или в контекста на други нарушения;
  • 5-7 години: оценка на говорните и езикови умения, както и на училищната готовност;
  • Училищна възраст: оценка на говорните и езикови възможности, обследване на процесите на четене, писане и смятане.