kids-play-adhd-120524

Диспраксия

Определение на Фондацията по диспраксия: „Диспраксията е нарушение или незрялост на организацията на движения. Свързани с това са проблемите на езика, перцепцията и мисленето.“

Хората без трудности в моторното планиране нямат проблем да автоматизират различни двигателни актове, така че да ги извършват палвно и последователно без да се замислят. Лицата с диспраския имат трудности в моторното палниране. Действията на диспраксика не са напълно автоматизирани, той трябва да ги планира и да се съсредоточава много повече върху тях. Той може да научи изпълняването на задача ефективно, но да имат трудности да я изпълняват автоматизирано. Трудностите в моторното планиране засягат всяка сфера на живота (Terrell, Passenger, 2010) .

Смята се, че нарушението засяга около 5% от популацията, като съотношението е 4:1 момчета към момичета. Диспраксията е продължително състояние, няма изследвания, които да показват, че може да бъде „излекувано“. Но ранната терапия може да редуцира голяма част от симптомите.

Децата, които трудно се научават да извършват целеви действия, могат да бъдат описани като диспраксични. С времето те се научават да подлагат действията си на съзнателен контрол. Децата с диспраксия на развитието имат трудност да развият ранните си двигателни умения, да учат нови и да ги усъвършенстват до по-сложни. Те могат и да се справят, но с повече упражнеия от децата на тяхната възраст. Могат да се научат да извършват определени движения при игра, но да не могат да ги генерализират и приложат при друга (Ripley, Daines, Barrett, 2007) .

Диспраксията може да засегне различна страна на двигателната организация на тялото – при някои деца засяга главно яснотата на речта, при други може да повлияе на фините моторни движения, при трети – да наруши писането, а при четвърти да се отрази на цялостната организация на тялото и осъзнаването на собственото тяло. Децата трябва да добият контрол както върху мускулите на краката, ръцете, главата и торса, така и върху групата от малки мускули, които ръководят движенията на говорните органи (Ripley, Daines, Barrett, 2007).