IMG_8667

Милена Макавеева

Милена Макавеева, логопед и управител на Логопедичен кабинет за консултативна и терапевтична дейност „Светулките“. Извършва диагностична и терапевтична работа с деца от ранна възраст.
Сертифициран консултант за програмите „The Listening Program“, „In Time“ и „Brain Jym“.
С интереси, свързани с клиничната част от логопедичната наука и практика, ранната интервенция, превенция и терапия. Практическа насоченост на работата – деца с особености в сензорната интеграция, изоставане в психомоторното развитие, нарушения в орално – моторните механизми и свързаните с тях затруднения в храненето, развитийни проблеми с говорното и езиково развитие като част от картината на первазивни разстройства, неврологични и генетични заболявания.

Образование: логопед

 • бакалавърска степен – СУ „Св. Климент Охридски“;
 • магистърска степен – Нов Български Университет

Професионален опит:

 • IX. 2001 – III. 2009г. логопед като част от екипа на Специализирана Болница За Долекуване, Продължително Лечение И Рехабилитация На Деца С Церебрална Парализа „Св. София“;
 • III. 2009 – VI. 2014г. логопед в Терапевтичен Център „Пумпелина“;
 • VI. 2014 до момента – управител и логопед в Консултативен и Терапевтичен Кабинет.

Посетени курсове за повишаване на квалификацията:

 • IN TIME програма за звукостимулация и подобряване на слуховата преработка – „Логос АБВ“;
 • The Listening Program – програма за звукостимулация и подобряване на слуховата преработка – „Логос АБВ“;
 • BRAIN GYM – “движението – врата към ученето“ -Алън Хийт, „Логос АБВ“;
 • TAVS – скрининг тест за оценка на слухови и визуални умения – Алън Хийт, „Логос АБВ“
 • Примитивни рефекси и влиянието им върху ученето – Алън Хийт, „Логос АБВ“;
 • Въведение в Бобат терапия – Карин Дом, Варна;
 • Орално моторна терапия – I ниво, Сара Розенфелд – Джонсън, Терапевтичен и Обучителен Център „Пумпелина“
 • Нарушения на прагматиката при лица с разстройства от аутистичния спектър – д-р Янис Вогиндрукас, Логопедичен Център „Ромел“
 • Аутизъм: трудности в социалното общуване – Янис Вогиндрукас, Логопедичен Център „Ромел“
 • Мюнхенска Функционална Диагностика На Развитието – Терапевтичен и Обучителен Център „Пумпелина“;
 • Релационна Психомоторика – Инна Бранева; Логопедичен Център „Ромел“
 • Детски жестов език – българска версия – Терапевтичен и Обучителен Център „Пумпелина“;
 • Рефлекторно стимулирана орална моторика – доц. Иван Чавдаров, СБДПЛРДЦП „Св. София“;
 • Картинен тест за фонологично осъзнаване, д-р Катерина Щерева;
 • Специализирани курсове за: диспраксия на развитието, сензорноинтегративна дисфункция, дизартрия в детска възраст – Терапевтичен и Обучителен Център „Пумпелина“