part-kids

За нас

Логопедичен кабинет „Светулките“ предлага на семействата специализирани консултации за развитието на говорните, езикови и комуникативни умения още от най – ранна детска възраст. Горепосочените възможности се оценяват и интерпретират в контекста на особеностите на общото физическо, неврологично, психомоторно, сензорно, поведенческо развитие на всяко дете. Логопедите на Специализирани Кабинет „Светулките“ предлагат широка палитра от терапевтични подходи с цел превенция или при констатирани проблеми в говорното, езиково и комуникативно развитие. Вярваме в ефективността на екипната работа, ранната интервенция и гъвкавият подход, който се ръководи от актуалните потребности на детето.

Кабинетът предоставя защитена и стимулираща среда, в която чрез игра децата учат с лекота, придобиват така нужните умения да се изразяват и общуват. Оборудван с няколко помещения, с различна организация на пространството, които се използват спрямо потребностите на детето и целите, които сме си поставили заедно с родителите. Разполага и с кът за родители.

Екипът на логопедичен кабинет за консултативна и терапевтична дейност „Светулките“ е съставен от магистри логопеди с дългогодишен опит в работата с деца от ранна детска до училищна възраст.

За нас работата с деца е мисия, отговорност и призвание. Играта е най-прекият път към сърцето на детето, а родителите му са най-добрите ни партньори. Няма дете, което да не иска да общува, но има такива, които не са намерили своя начин на изразяване. Нашата цел е да намерим и развием тези изразни средства, които в най-голяма степен отговарят на изискванията и потребностите на семейната и социалната среда, в които всички да се чувстват пълноправни и активни участници.