81756253_506048423362768_6431628017256103936_n

Ина Симеонова

Ина Симеонова работи като логопед и психолог в Логопедичен кабинет „Светулките“. Основни дейности: терапия на деца с различни нарушения и консултиране на техните семейства, логопедична и психологическа диагностика по проблемите на ранното детство и училищна възраст, изготвяне на етапни статуси, изготвяне на програми за терапия и стимулиране на детското развитие. Образование: Бакалавър Психология СУ „Св.Кл.Охридски“[…]

IMG_8687

Яница Табакова

Яница Табакова е завършил е завършила бакалавърска програма „Логопедия“ и магистърска степен по Логопедия- „Комуникативни нарушения на развитието“ към Софийския университет. Завършила е още бакалавърска степен по „Социални дейности“ към същия университет. Работи с деца с нарушения в развитието повече от 8 години. Работила е тясно с деца в предучилищна възраст, а в последствие започва[…]

IMG_8700

Мирослава Асенова

Мирослава Асенова е семестриално завършила Бакалавърска програма “Логопедия” и Майнър програма “Театър – учене в трупа” в Нов български университет, в момента продължава образованието си в Магистърската програма “Езикова и речева патология” към същия университет. Има разнообразен опит в работата с деца и младежи, към момента е водещ на работилницата по текстил по проект “Творилница-Арт[…]

IMG_8634

Наталия Николова

Наталия Николова е клиничен психолог, обучаващ се психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия. Завършва бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2011 г работи в сферата на социалните услуги и специализираната работа с деца и родители. Извършва диагностика, психологическо консултиране и психотерапия за деца[…]

135053314_10221534068475083_3047513989297671666_o

Aна Симеонова

Ана Симеонова работи като логопед в логопедичен център „Светулките“, гр. София. Има професионална насоченост и интереси в: • ранната превенция, диагностика и терапия в областта на комуникативните проблеми в детска възраст: късно и трудно проговаряне; орално-моторна терапия; нарушения и особености в сензорно-интегративната преработка и психомоторното развитие; работа с нарушения от аутистичния спектър; диспраксични трудности; терапия[…]

IMG_8667

Милена Макавеева

Милена Макавеева, логопед и управител на Логопедичен кабинет за консултативна и терапевтична дейност „Светулките“. Извършва диагностична и терапевтична работа с деца от ранна възраст. Сертифициран консултант за програмите „The Listening Program“, „In Time“ и „Brain Jym“. С интереси, свързани с клиничната част от логопедичната наука и практика, ранната интервенция, превенция и терапия. Практическа насоченост на[…]

IMG_8708

Албена Коларова

Албена Коларова, логопед, извършва диагностика и терапия с насоченост предучилищна и училищна възраст. ОБРАЗОВАНИЕ Завършила бакалавърска програма по логопедия през 2010 година и магистърска програма по логопедия през 2012 година в СУ „Св. Климент Охридски“. НАСОЧЕНОСТ, ИНТЕРЕСИ С интереси в терапията на нарушенията в писането, четенето и зрително-моторната координация, превенцията и терапията на говорни и[…]

IMG_8647

Симона Миланова

Симона Миланова е логопед, който извършва диагностика и терапия на комуникативни проблеми в детска възраст в логопедичен център „Светулките“. Завършила бакалавърска програма Социални дейности, профил Клинична социална работа през 2009 година в СУ „Св. Климент Охридски“ (с насоченост психопатология и диагностика на аномалното поведение), бакалавърска програма по Логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011[…]