81756253_506048423362768_6431628017256103936_n

Ина Симеонова

Ина Симеонова работи като логопед и психолог в Логопедичен кабинет „Светулките“. Основни дейности: терапия на деца с различни нарушения и консултиране на техните семейства, логопедична и психологическа диагностика по проблемите на ранното детство и училищна възраст, изготвяне на етапни статуси, изготвяне на програми за терапия и стимулиране на детското развитие.

Образование:

 • Бакалавър Психология СУ „Св.Кл.Охридски“ 2004-2008г.
 • Магистър Клинична и Консултативна Психология СУ „Св.Кл.Охридски“ 2008-2011г.
 • Бакалавър Логопедия СУ „Св.Кл.Охридски“ 2006-2010г.

Интереси:

Работа в сферата на диагностиката, терапията и превенцията на нарушенията в ранното детство. Насоченост на терапията по посока проблемите на храненето и захранването в кърмаческа и бебешка възраст, работа в прехода към обща храна. Възможност за изработване на схема на захранване и активна хранителна терапия в рамките на защитената терапевтична среда. Стимулиране и превенция на проблемите в езиково-речевите умения при децата в ранна и предучилищна възраст, работа с деца от аутистичния спектър, със сензорно-интегративни и психомоторни дисфункции, дисфункции на орално-моторните механизми, неврологични и генетични заболявания.

Професионален опит:

 • Логопед в Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина“ 01.2011-10.2019г.
 • Логопед и Психолог в Логопедичен кабинет „Светулките“ от 01.11.2019г до момента.

Квалификации:

Сертификати от Институт по позитивна психотерапия:

 • Обучителен модул Приказна психотерапия.

ПИСЕЛ

 • Обучителен модул Симптомите и диалогът с тях по методите на арт терапия.

Удостоверения от обучителен и терапевтичен център „Пумпелина“:

 • Хранителна терапия по система на Нина Йорданова с продължителност една година
 • Монтесори терапевтични практики
 • Сензорно интегративна дисфункция – диагностични критерии
 • Обучителен модул Диспраксия
 • Рефлекторно стимулирана орална моторика
 • За цялостно участие в информационен тренинг „Живите кукли като средство за обучение и терапия на деца“
 • За участие в информационен тренинг „Диагностика на дизартрия в детска възраст“
 • Детски жестов език – българска версия – Терапевтичен и Обучителен Център „Пумпелина“

Удостоверения от Логопедичен център „Ромел“ за участие в:

 • Диагностика на зрително-моторни дефицити
 • Диагностика и превенция на езика 3-4 годишна възраст
 • Високофункциониращ аутизъм
 • Оценка и корекция на писмената реч
 • Нарушения на прагматиката при лица с разстройства от аутистичния спектър
 • Четене и дислексия
 • Компютърна програма за подобряване скоростта на четене

Други обучения

 • Level 1: A three-part treatment plan for oral-motor therapy
 • Social Communication-Intensive Interaction Approach
 • Картинен тест за фонологично осъзнаване. Сертификат за участие в проведено на 10.2015г. Обучение за работа с Картинен тест за фонологично осъзнаване/КТФО/
 • Рефлекторно стимулирана орална моторика – доц. Иван Чавдаров, СБДПЛРДЦП „Св. София“.

Телефон за връзка: 0883353315