135053314_10221534068475083_3047513989297671666_o

Aна Симеонова

Ана Симеонова работи като логопед в логопедичен център „Светулките“, гр. София.
Има професионална насоченост и интереси в:
• ранната превенция, диагностика и терапия в областта на комуникативните проблеми в детска възраст: късно и трудно проговаряне; орално-моторна терапия; нарушения и особености в сензорно-интегративната преработка и психомоторното развитие; работа с нарушения от аутистичния спектър; диспраксични трудности; терапия на проблемите в говорното и езиково развитие на децата с неврологични и генетични заболявания;
• логопедична помощ при възрастни хора, страдащи от неврологични заболявания (мозъчни инсулти, хематоми, тумори) или невродегенеративни болести (болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер, различни форми на деменция).

Професионален опит:
• II. 2021г. Логопед като част от екипа на логопедичен център „Светулките“, гр. София
• VI. 2016г. − X. 2020г. Логопед като част от екипа на логопедична практика „Баланс“ гр. Франкфурт на Майн, Германия / Balance Praxis für Logopädie und Kommunikation, Frankfurt am Main, Deutschland
• XI. 2011г. – V. 2016г. Логопед като част от екипа на дружество „ПроБиз“, гр.София, България
• IX. 2001г. – X. 2010г. Логопед като част от мултидисциплинарен екип на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с детска церебрална парализа „Св. София“, гр.София, България
• 2008г. – 2009г. Водеща на „Работилничка за приказки“, съвместно с Tea House (Чай във фабриката), гр. София
• III. 2000г. – VI. 2000г. стажант-логопед в 134-та Логопедична градина ’’ Венелин Иванов’’, гр. София, България
Образование:
• Приравняване на магистърската степен по логопедия към СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София за признаване и право на професионално практикуване като логопед на територията на Федерална Република Германия – 2015г., Urkunde über die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Logopädin, Regierungspräsidium Darmstadt
• Магистърска степен по специалност Логопедия с профил “Комуникативни нарушения на развитието” – 2003г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София
• Бакалавърска степен по специалност Логопедия – 2000г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

Посетени курсове за повишаване на квалификацията:
• Сензорни особености при нарушенията от аутистичния спектър – Национално сдружение на логопедите в Германия
• Диагностика и терапия на къснопроговарящи деца (деца с LateTalker профил) – Национално сдружение на логопедите в Германия
• Вербална диспраксия на развитието – диференциална диагностика и терапия − Кристоф Маркс-Вилхелм, гр.Франкфурт на Майн, Германия
• Комуникативно подпомагане на деца с двигателни и множествени нарушения, които не говорят – Национално сдружение на логопедите в Германия
• Многоезичните деца в логопедичната практика: диагностициране, терапия, консултиране на родителите – Национално сдружение на логопедите в Германия
• Децата с хиперактивност и дефицит на вниманието при говорната- и учебна терапия – Институт за интегративно продължение на обучението, Германия
• Логопедична терапия при страдащи от Морбус Паркинсон − Национална организация за рехабилитация на афазии, Германия
• Логопедична помощ при деменция – Национално сдружение на логопедите в Германия
• Диагноза и терапия на леки и по-изразени афазични нарушения – Център за приложна психо- и патолингвистика, Германия
• Сензорно-интегративни логопедични концепти – Национално сдружение на логопедите в Германия
• Практически курс за работа с деца от аутистичния спектър по системата „Son-Rise“ – супервизори: теоретична част Андрея Крюгер, практическа част Вероника Клейн, гр.Франкфурт на Майн, Германия
• Афазията тук и сега – Национално сдружение на логопедите в Германия
• Обучителен модул „Жизнен цикъл – нормативни кризи“ – Национален център за психологични анализи, развитие, консултации и обучение „АРКО“, гр. София
• Обучителен модул „Въведение във фамилното консултиране“ – Национален център за психологични анализи, развитие, консултации и обучение „АРКО“, гр. София