IMG_8687

Яница Табакова

Яница Табакова е завършил е завършила бакалавърска програма „Логопедия“ и магистърска степен по Логопедия- „Комуникативни нарушения на развитието“ към Софийския университет. Завършила е още бакалавърска степен по „Социални дейности“ към същия университет.

Работи с деца с нарушения в развитието повече от 8 години. Работила е тясно с деца в предучилищна възраст, а в последствие започва работа в Ресурсен център – София-град, където е работила с разнообразни случаи както в предучилищна, така и в училищна възраст. В хода на работа е част от екип с психолог и ресурсен учител, което й помага да наблюдава конкретните случаи през призмата на различните специалисти и да успява да вземе предвид по-широк аспект от  потребности, качества и умения на децата/учениците.

Докато е част от екипа на Ресурсен център, днес Регионален център, взема участие в експертната комисия за оценка на потребностите на децата със специални потребности и необходимостта им от конкретни специалисти.

Провеждани множество консултации с родители, учители и специалисти, относно индивидуалните потребности на децата/учениците.

В момента Яница извършва диагностика и терапия на потребностите на деца/ученици, както в предучилищна, така и в училищна възраст. Консултации с родители.

Преминали обучения:

  • Оценка на потребностите и помощните средства в обучението на деца със специални образователни потребности
  • Развитие на фонологичното осъзнаване на децата със специални образователни потребности в помощ на процеса на ограмотяване
  • Картинен тест за фонологично осъзнаване
  • Представяне на теория и практика на сензорно-интегративната терапия
  • Стратегии за справяне с агресивно поведение при деца със специални образователни потребности
  • Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност
  • Предизвикателства при подпомагане на ученици с физически увреждания. Опит от Германия
  • Представяне на метода Global Training като метод, подпомагащ развитието и подкрепата на деца със специални нужди и дефицит на вниманието
  • Сертификат за участие в академията по церебрална парализа

Яница е учител по народни танци на деца над 8 години и се занимава с  усвояване на координация, ритмика и обща физическа култура и издръжливост.