logo-eu-programa

Оперативна програма: Иновации и конкурентноспособност

Оперативна програма: Иновации и конкурентноспособност

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-21663-C01

Бенефициент: Миа лого ЕООД

Обща стойност: 3900,00 лв., от които 3315,00 лв. европейско и 585,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г.
Край: 30.12.2020 г.