IMG_8700

Мирослава Асенова

Мирослава Асенова е семестриално завършила Бакалавърска програма “Логопедия” и Майнър програма “Театър – учене в трупа” в Нов български университет, в момента продължава образованието си в Магистърската програма “Езикова и речева патология” към същия университет.

Има разнообразен опит в работата с деца и младежи, към момента е водещ на работилницата по текстил по проект “Творилница-Арт и скок”, където помага, подкрепя и насърчава младежи с проблеми в развитието да преоткриват себе си чрез изкуство и да изграждат и надграждат умения, за да имат възможност да започнат работа и да стават все по-самостоятелни. През годините е преминала множество обучения и семинари за работа с деца, младежи и хора в риск. Има дългогодишен  доброволчески стаж от 2008г. насам в различни НПО, който и помага да натрупа много ценни знания и уменияи опит в работата с деца и младежи. 

Нейният професионален опит включва:

02.09.2013-30.09.2013

Национална мрежа за децата – интерактивно водене на група  по време на Есенен лагер на Национална мрежа за децата, мотивира и фасилитира процеса за изработка на първия младежки бележник на написан от деца и младежи част от младежката’’Мегафон’’, относно работата на правителството грижата за децата./ Фасилитатор

01.10.2013-31.12.2013

Фондация П.У.Л.С. – Арт-терапевтична работа с клиенти настанени в Кризисен център за хора” пострадали от насилие и жертви на трафик на хора./Трудотерапевт

12.01.2014-12.03.2014

Фондация П.У.Л.С. – Социална работа с клиенти на Център за работа с хора пострадали от насилие и жертви на трафик на хора/Социален работник

16.06.2014-31.07.2014

Фондация “ Социална комуникация“ – терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст и участие в Лятна детска градина/стаж по проект ,,Студентски практики’’

01.09.2016-22.12.2017

Родителски кооператив “Боси крачета” – учител на деца от 1;0 до 3;5

15.07-22.07.2018

Фондация “Good music society” – ръководител работилница по приложни изкуства The Bridge fest 2018

Фондация “’Помощ на лица с проблеми в развитието” – текстилен дизайнер по проект Творилница “’Арт и скок”’

И други. 

Преминати обучения:

 • Обучение на тема : Работа на терен  с млади хора в риск.  Участие в младежки обмен на тема: Екология , проведен в Полша. Участие във филм Правата на децата през изкуството по проект на НМД
 • Работна среща за Младежко предприемачество 2012 ,Организирана от Национален младежки форум
 • Обучение на тема: Сексуално насилие, техники за работа с хора преживели сексуално насилие. Обучител :Ева –Мария  Николай  Bag Forsa Germany
 • Участие в обуение на тема: “Детско и младежко участие” организирано от Уницеф
 • Семинари организирани от  ’’Заедно в час’’. На тема: Лидерство
 • Обучения организирани от Българска асоциация по арт-терапия. Въведение в арт-терапията,2013. Арт-терапевтични техники за работа с деца, 2013
 • Обучение по сензорна интеграция и метода Global Training 2013, Токуда
 • Участие в 16 часов теоритико- практически курс на тема ” Основни насоки за диференцирана оценка и корекция на нарушения на писмената реч ”, д-р Росица Йосифова
 • Участие в обучение за запознаване с терапевтични методи и подходи използвани в терапията на деца със специални нужди в Карин дом 20.11.2014г., водещи
 • Участие в Научна конференция с международно участие „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“ декември 2014, НБУ
 • Обучения за  работа с деца с проблеми в развитието организирани от НБУ
 • Участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“ НБУ ноември 2016
 • Обучение по Сензорна терапия организирано от НБУ и Център С-ИВВЕНА, Пловдив
 • Обучение по Сензорна терапия организирано от Фондация ”Помощ на лица с проблеми в развитието” и БЧК
 • Участие в  ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКАТА И ТЕРАПИЯТА НА НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО” 23 – 25 МАРТ 2018 г., НБУ, СОФИЯ
 • Логопедична конференция с международно участие на тема
  ДЕТСКИЯТ ЕЗИК организирана от Логопедичен център “РОМЕЛ”
 • Участие в обучение „Консултиране на смущенията в основните поведения на бебето и малкото дете. Втора част“ 17.02.2019
 • Участие в Международна конференция ‘’Визуални помощни средства за общуване и мобилни приложения за комуникация и организация на дневния режим’’, организирана от Фондация ‘’ЕЛИЯ’’ 02.04.2019г.
 • Участие в Final conference COST ACTIONIS1406: Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond: a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language 11-13.04.2019
 • Участие в обучение „Консултиране на смущенията в основните поведения на бебето и малкото дете. Първа част“ 20.04.2019г.
 • Участие в теоретичен курс по СУГЕСТОПЕДИЯ в център за обучение Elit -S 18-19.5.2019г., 16ч.
 • Логопедична конференция с международно участие на тема
  ‘’Работа с родители’’ организирана от Логопедичен център “РОМЕЛ”
 • Участие в практическо обучение ‘’Мобилни приложения за деца с комуникативни нарушения’’ 14.06.2019г. организирано от Фондация ‘’ЕЛИЯ’’
 • Methodology course SUGGESTOPEDIA-DESUGGESTOPEDIA, Practical Module at Elit -S Training Center 17-23 JUNE 2019,  70hours

 Телефон за контакти: 0896759295