IMG_8634

Наталия Николова

Наталия Николова е клиничен психолог, обучаващ се психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия.
Завършва бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2011 г работи в сферата на социалните услуги и специализираната работа с деца и родители.
Извършва диагностика, психологическо консултиране и психотерапия за деца и семейства при поведенчески и емоционални проблеми (тревожност, страхове, агресия), проблеми в развитието, училищни и обучителни затруднения.
Сертификационни курсове:
Базово ниво по позитивна психотерапия – Дружество по Позитивна психотерапия
Майсторско ниво по позитивна психотерапия в модули „Групово себепознание“ „Психодинамика“, „Кризистни интервенции“, „Детско-юношеска позитивна психотерапия“, „Фамилна позитивна психотерапия“ – Дружество по Позитивна психотерапия
Скала за оценка на интелигентността за деца WISC-IV – Д-р Николай Николов, Фондация „Хестия“
DP-3 Скрининг на детското развитие – Петя Атанасова, Фондация „Хестия“
Кратък курс “Психодрама за деца” – Марина Стойчовска, психологичен център „Амарна“
Консултиране на смущенията в основните поведения на бебето и малкото дете – Първа и втора част, Весела Банова, Психоаналитичен институт ТОЛК
DIR Floortime Method – basic – Maude LeRoux
Social Pragmatic Disorders – Логос АБВ, Euripides Nikolaos Chelas, Dr. Vogindroukas Ioannis

Телефон за контакти: 0899645034