puzzle

Консултации

Логопедичен кабинет „Светулките“ Ви кани да запишете своя час за консултация с логопед по проблеми на детското езиково и говорно развитие през месец юли 2018 година, който ще бъде безплатен в рамките на 2-6 юли включително.