children_&_ youth_work

ЛЕТНИ ГРУПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ УМЕНИЯ 01.06.2016г. – 01.08.2016г. Водещ: Албена Коларова (логопед)

Интензивни летни групи за деца в училищна възраст

Водещ: Албена Коларова (логопед)

Телефон за връзка: 0879 36 79 35

 

ГРУПА 1 (до 3 деца в начален етап на ограмотяване)

вторник и петък от 16.00ч. – 18.00ч.

 

Неслучайно децата постъпват в училище на 7 години. Това е възрастта, в която в мозъка са изградени всички необходими връзки, за да се реализират по-сложни познавателни процеси. Ограмотяването изисква усвоени когнитивни способности (паметови, на вниманието и мисленето), стратегии за спазване на правила и възможност за прилагане на вече придибити знания в група. Пълноценното развитие на езиковата система също оказва влияние върху ограмотителния процес и може да забави усвояването на добрата писмена изява.

Дори и само един от тези компонентите, от които зависят четенето и писането, да бъде засегнат – трудностите на децата се появяват. Най-често наблюденията на преподавателите в училище са свързани с невъзможността да се справят децата с дадена задача в рамките на поставено време, проблем в запаметяването на новата информация, невъзможност за пълноценно разпределяне на вниманието или неумение за правилно различаване на звуковете.

С поредица от терапевтични стратегии, даващи възможност на децата да се запознаят с четенето и писането в условия, които позволяват разгръщането на личния потенциал и стимулират интереса съм тези процеси, позволяват да се закрепят успешни стратегии за справяне с училищния материал и неговите предизвикателства.

 

ГРУПА 2 (до 3 деца завършили процеса на ограмотяване)

вторник и петък от 14.00ч. – 16.00ч.

 

Понятието „дислексия“ набира все по-голяма популярност. Трудностите на децата свързани с уменията им за четене, писане или разказване имат различен произход, а възможностите за компенсация на трудностите са различни за всяко дете. Дислексията се използва като понятие „чадър“, с който се етикетира всяко дете с трудности в училище. Това е не само некоректно, но е и предпоставка за създаване на негативни преживявания за всяко дете, рефлектиращо в емоционалната и поведенческата сфера.

Трудностите в четенето, писането, разказването или математическите умения най-често персистират през годините (могат да се появяват с повишаването изискванията на средата). В условията на обучение на голяма група деца и непрекъснатият поток на нова информация, някои децата нямат възможност да автоматизират пълноценно новите си знания. Затова им е нужна подкрепа и навременна помощ.

Процесът четене има три основни компоненти, които се оценяват – коректност на прочетеното, скорост на четене и разбиране на прочетеното. При децата със затруднения четенето е изключително важна основа за осъществяване на процеса писане. При тях едновременното усвояване на двата процеса, предвидено в държавните образователни изисквания създава множество трудности. Обработката на информация при четене преминава през постепенно усвояване на умение за разбиране на думи, изречения и като последен етап – текст. Като първо условие е правилното разпознаване на отделните графеми, синтезирането има в срички, които трябва да се изчитат с подходяща скорост, така че детето да изгради в съзнанието си цялостта на дадената дума. След това от дългосрочната памет се извлича семантичната стойност на тази дума, която като част от изречение трябва да се свърже смислово с последващите думи. Сложните синтактични конструкции, множеството служебни думи и местоимения често силно затрудняват разбирането на прочетеното. Това е предпоставка за загуба на интерес от страна на детето, невъзможност за запаметяване и анализ.

 

Процесът писане също има три основни компонента, които се оценяват – четливост на почерка, темп на писане и спазване на правописните правила. Децата, които срещат трудности в този процес имат потребност всеки един от компонентите да бъде автоматизиран по отделно, тъй като всеки от тях изисква реализирането на множество психични процеси и моторни умения. Разбирането при писане е също от голямо значение и не трябва да бъде пренебрегвано както в малка група, така и в клас.

 

Терапевтичната работа се планира и структурира спрямо потребностите на децата в групата. Тя би могла да включва комбинация от следните задачи:

  • обработка на информация при самостоятелно четене на изречения и текст;
  • анализ на чут или самостоятелно прочетен текст;
  • работа върху разбиране на абстрактни понятия и фразиологизми;
  • работа върху скорост на четене;
  • работа върху темп на писане;
  • работа върху четливост на почерка;
  • работа върху грешки в писането (на ниво графема, лексема, синтаксема и текстема);
  • изграждане на умение за създаване на собствен текст;
  • изграждане на стратегии за самопроверка и самокорекция;
  • работа върху математически умения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *