wheelchair

Дизартрия

Дизартрията е говорно моторно нарушение, изразяващо се в трудности при движенията на устните, езика, бузите, мекото небце, гласните връзки и/или диафрагмата, поради недостатъчно добра интервация на мускулите в говорния апарат. Видът и степента на нарушението зависи от това коя част на нервната система е засегната – централната или периферната.

Трудности се регистрират във всички елементи на говора – дишане, гласообразуване, артикулация и прозодика, което води до постоянни грешки или дори до пълната невъзможност за продукция на думи. Повишеният или понижен мускулен тонус, мускулната атрофия и координационните смущения не позволяват да се извършват нужните движения за осъществяването на реч.

Характеристики на дизартричния говор:

Несъгласуваност при движенията на органите, отговарящи за речта;

Неточности при опитите за извършване на целеви движения;

Слаб, дрезгав, хриптящ, затихващ или несъобразено висок глас;

Повърхностно дишане с невъзможност за довършване на фразата;

Неправилна или усреднена артикулация поради ограничения арсенал от движения;

Засегнати ритъм, темп и интониране на речта;

Съпътстваща симптоматика:

Арефлексия или хиперрефлексия, придружена с орални автоматизми;

Трудности при координацията на движения и тяхното автоматизиране;

Амимичност и безизразност на лицевата експресия;

Занижен контрол на саливацията;

Нарушения на храненето;

Особености в езиковото развитие, мисленето и вниманието.

Клиничната картина и вида дизартрия зависи от типа увреждане на нервната система, като при деца тя се открива при Детска церебрална парализа, а при възрастни може да е следствие от мозъчно съдови инциденти и черепно мозъчни травми, възпалителни или дегенеративни заболявания.