Speech-Therapy-e1418759426446

Диагностиката на ранното детско развитие в логопедичен кабинет „Светулките“

Диагностиката на проблемите в езиково-говорната, психо-моторната, социално-емоционалната, познавателната и поведенческата сфера при деца се прави чрез съвременни и утвърдени инструменти в България като:

  • TAVS – скрининг тест за оценка на слухови и визуални умения;
  • Denver II – скрининг тест за детско развитие;
  • Developmental Profile 3 – рейтинг скала за оценка на детското развитие;
  • Картинен тест за фонологично осъзнаване (КТФО);
  • Диагностика и превенция на езика 3-4 (ДПЕ 3-4)
  • Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) – оценка на емоционални и поведенчески затруднения в детска възраст и др.