IMG_3463

Милена Макавеева

Милена Макавеева, логопед и управител на Логопедичен кабинет за консултативна и терапевтична дейност „Светулките“. Извършва диагностична и терапевтична работа с деца от ранна възраст. Сертифициран консултант за програмите „The Listening Program“, „In Time“ и „Brain Jym“. С интереси, свързани с клиничната част от логопедичната наука и практика, ранната интервенция, превенция и терапия. Практическа насоченост на[…]

IMG_3477

Албена Коларова

Албена Коларова, логопед, извършва диагностика и терапия с насоченост предучилищна и училищна възраст. ОБРАЗОВАНИЕ Завършила бакалавърска програма по логопедия през 2010 година и магистърска програма по логопедия през 2012 година в СУ „Св. Климент Охридски“. НАСОЧЕНОСТ, ИНТЕРЕСИ С интереси в терапията на нарушенията в писането, четенето и зрително-моторната координация, превенцията и терапията на говорни и[…]

IMG_3471

Симона Миланова

Симона Миланова е логопед, който извършва диагностика и терапия на комуникативни проблеми в детска възраст в логопедичен център „Светулките“. Завършила бакалавърска програма Социални дейности, профил Клинична социална работа през 2009 година в СУ „Св. Климент Охридски“ (с насоченост психопатология и диагностика на аномалното поведение), бакалавърска програма по Логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2011[…]