IMG_8708

Албена Коларова

Албена Коларова, логопед, извършва диагностика и терапия с насоченост предучилищна и училищна възраст.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършила бакалавърска програма по логопедия през 2010 година и магистърска програма по логопедия през 2012 година в СУ „Св. Климент Охридски“.

НАСОЧЕНОСТ, ИНТЕРЕСИ

С интереси в терапията на нарушенията в писането, четенето и зрително-моторната координация, превенцията и терапията на говорни и езикови дефицити при деца в ранна възраст, работата с нарушения в артикулацията при деца и възрастни, както и работа с лица с интелектуални дефицити и нарушение в плавността на речта и техника на говора.

КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ

 

 

20.06.2015г.

 

 

 

 

 

20.06.2015г.

 

 

 

 

 

31.10. – 01.11.2014г.

 

 

19.10.2014Г.

 

 

 

 

 

04 – 06.04.2013г.

 

 

Успешно завършен 6-часов курс по Модел за оценка на развитието в училищна възраст (от 7 до 9 год. възраст) Модул II – ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ към НБУ

 

Успешно завършен 6-часов курс по Модел за оценка на детското развитие (от 5 до 7 год. възраст) Модул I – ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ към НБУ

 

Участие в обучение за работа с Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/

 

 

Участие в 16-часов теоретико-практически курс на тема „Основни насоки за диференцирана оценка на корекция на нарушенията на писмената реч“

 

 

Участие като слушател в Workshops:

1.    Нарушения за понятията за пространство;

2.    Фонологично осъзнаване на детето;

3.    Нарушения на граненето;

4.    Темпоралност и текст;

5.    Дисфазия на развитието;

6.    Орални механизми и сензорна преработка в терапията на комуникативните нарушения при деца с проблеми в развитието и Аутистичен спектър;

7.    Наблюдение, тестуване. Интервюиране – терапевтична позиция на професионалиста;

8.    Терапия на обучение на деца с ДЦП;

9.    Превенция на речевото изоставане чрез стимулиране на играта между родителя и детето във възрастта от 0 до 24 месеца

IV КОНГРЕС НА НСЛБ / гр. София

23.06.2012г. Обучителен практичен курс за работа с „Компютърна програма за подобряване скоростта на четене”.

 

13.02.2012г. Участие в информационен тренинг „Рефлекторно стимулирана орална моторика”.

 

11.12.2011г. Теоретико-практически курс на тема „Основни насоки за диференцирана оценка и корекция на нарушенията на писмената реч”.

 

5-6.11.2011г. Участие в информационен тренинг „Montessori теоретични практики”.

 

4-5.06.2011г. Теоретико-практически курс на тема „Креативното писане като специализирана терапия на езика”.

 

11-12.05.2011г. LEVEL 1: A TREE-PART TREATMENT PLAN FOR ORAL-MOTOR THERAPY

 

20-21.10.2010г. Участие в информационен тренинг „Сензорно интегративна дисфункция – диагностични критерии”.

 

18-19.10.2010г. Участие в информационен тренинг „Montessori теоретични практики”.

 

16-17.10.2010г. Тренинг „Терапевтични техники и последователности при работа с деца с нарушен слух и кохлеарни импланти”.

 

18-19.09.2010г. Теоретико-практически курс на тема „Аутизъм: трудности в социалното обшуване”

 

24-25.07.2010г. Теоретико-практически курс на тема „Диагностика и корекция на специфичните нарушения на ученето при юноши”.

 

16.07.2010г. Теоретико-практически курс на тема „Невропсихологична диагностика”.

 

15-16.05.2010г. Теоретико-практически курс на тема „Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на графизма, писмената реч и математиката – превенция, диагностика и терапия.”

 

10-11-12.04.2007г. Sujet traite: La prevention et le traitement du begaiement chez I’enfant, I’adolescent et I’ adulte.

 

03.11.2006г. Sujet traite:La dyscalculie ou les troubles du raisonnement logique et du calcul.

 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

  • Доклад на тема „Зрително-моторни нарушения – превенция и терапия“ в сборник с доклади „ Ранно детско развитие“ от нацинална конференция с международно участие организирана от Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина“ и Център „Съвременни родители“ (13-15 май 2011г.).
  • Доклад на тема „Обучителните трудности в контекста на езиковите нарушения и ролята на мотивацията“ в сборник с доклади на X Национална конференция по логопедия „МНОГО ЕЗИЦИ, МНОГО КУЛТУРИ – ЕДНА КОМУНИКАЦИЯ“ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ (02 – 04 октомври 2014г.)
  • Доклад на тема „Превенция на нарушенията на четенето“ в сборник с доклади от Международна Конференция на тема „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания“ (Албена – 29 май – 06 юни 2015г.)